Simon Birk Tousgaard

Født i 1982 (M)
Ansat som uddannelseslæge i Åbyhøj Lægehus
pr 1. august 2017.
Uddannet fra Aarhus Universitet 2010.

Simon Birk Tousgaard starter som kompagnon i Åbyhøj Lægehus pr 1. januar 2019.