Martin Christensen

 

Født 1980 (M)

Ansat som uddannelseslæge i Åbyhøj Lægehus

1. november  2018 – 30. april 2019

Uddannet fra Aarhus Universitet 2012